Szczeliwa

  • Szczeliwa plecione do zatosowań dynamicznych w pompach i armaturach, wałów mieszadeł, mikserów i młynów.
  • Szczeliwa plecione do zastosowań statycznych uszczelnienia elementów maszyn i urządzeń, wszelkiego rodzaju zamknięć, gdzie najbardziej znaczącym parametrem jest temperaura i ciśnienie.
Projekt: Interhead.pl